Zaterdag 24 december 2022 (Kerstavond)

24-12-2022 | 00:00
Meer informatie
Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie) Doelcollecte: ? ADVENTSKERK 19.00 uur     dhr. D.J. Steenbergen met leiding Kindernevendienst 22.00 uur     ds. J.T. Tissink GROTE KERK (zie website) 22.00 uur   Kerstnachtviering, ds. J. Doelman JERUZALEMKERK (geen dienst) OOSTERKERK (geen dienst) OPEN KRING 19.00 uur   ds. C. Baljeu SIONSKERK 10.00 uur ds. H. Evers STINSKERK 21.00 uur   ds. G.C. van Rheenen (Kerstavonddienst) (m.m.v. Singers of Salvation) HOOFDHOF 21.00 uur   ds. J.M. Rohaan (Muzikale kerstnacht in de Hoofdhof) LUTHERSE KERK 19.00 uur   ds. M.E. Jonker ANDERE DIENSTEN EGILSE WALLONNE 19.30 uur pasteur R. Roukema (Veillée de Noel) THEODORAKAPEL 117.00 uur        oecumenische viering