Zaterdag 21 november (gedachtenis)

22-11-2020 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte:  Stille Hulp
ADVENTSKERK 9.30 uur ds. N.A. Eygenraam en ds. J.T. Tissink (eeuwigheidszondag) (m.m.v. cantorij) GROTE KERK 17.00 uur Gedachtenisviering (Cantate) JERUZALEMKERK 9.30 uur ds. G.J. Codée (laatste zondag kerkelijk jaar) 17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen OOSTERKERK 10.00 uur ds. I.P. Epema en ds. E. Urban (laatste zondag kerkelijk jaar) OPEN KRING 9.30 uur ds. C. Baljeu (gedachtenisviering) SIONSKERK 10.00 uur dhr. J. Knol & ds H. Evers (laatste zondag kerkelijk jaar) 12.30 uur dhr. H. van Dam (interactieve dienst) STINSKERK 10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (gedenken overledenen) (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona) HOOFDHOF 9.30 uur ds. J.M. Rohaan LUTHERSE KERK 10.00 uur ds. M.E. Jonker (Eeuwigheidszondag) ANDERE DIENSTEN EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur A. Pietersma ISALA (geen dienst i.v.m. corona) REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle ZONNEHUIS (geen dienst i.v.m. corona)