Woensdag 6 november

06-11-2019 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Kerk in Actie JERUZALEMKERK 15.00 uur ds. H. de Leede en dhr. E. Potjes, kinderdienst 19.30 uur ds. H. de Leede, Amersfoort SIONSKERK 19.30 uur ds. H. Evers STINSKERK 19.30 uur ds. G.C. van Rheenen HOOFDHOF 18.00 uur ZWO-activiteit (Dankdagmaaltijd)