Woensdag 3 maart

03-03-2021 | 00:00
Meer informatie
dienst via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana   ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk) 19.30 uur 40-dagenvesper met gebedsgroep en ZWO   OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)