Woensdag 26 februari – Aswoensdag

26-02-2020 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Kerk in Actie
ADVENTSKERK 19.00 uur ds. N.A. Eygenraam en diaken M. Buijkx  (Oecumenische viering samen met de Jozefkerk)