Woensdag 23 maart

23-03-2022 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en weer in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: zelf vaststellen ADVENTSKERK Gezamenlijk met Oosterkerk OOSTERKERK 19.30 uur mw. ds. E. Urban 40-dagenvesper met ZWO-groep