Woensdag 2 november – Dankdag

02-11-2022 | 00:00
Meer informatie
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie) Doelcollecte: Werelddiaconaat doel JERUZALEMKERK 15.00 uur ds. G.J. Codée 19.30 uur ds. G.J. Codée SIONSKERK 19.30 uur ds. H. Evers STINSKERK 19.30 uur dhr. J. Knol HOOFDHOF 18.00 uur geen dienst, wel bijeenkomst – dankdagmaaltijd ZWO