Woensdag 17 februari – Aswoensdag

17-02-2021 | 00:00
Meer informatie
dienst via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Kerk in Actie: nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana   ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk) 19.30 uur   ds. J.T. Tissink en RK pastor (oec. Viering samen met Jozefkerk)   OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)