Woensdag 13 maart – Biddag

13-03-2019 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Zwols diaconaal doel ADVENTSKERK 19.00 uur  40-dagenvesper in samenwerking met ZWO JERUZALEMKERK 15.00 uur ds. H. de Leede, Amersfoort (samen met dhr. E. Potjes) 19.30 uur ds. H. de Leede, Amersfoort SIONSKERK 19.30 uur ds. H. Evers STINSKERK 19.30 uur ds. E. van’t Slot