Woensdag 10 maart – Biddag

10-03-2021 | 00:00
Meer informatie
dienst via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Zwols diaconaal doel ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk) JERUZALEMKERK 15.00 uur ds. G.J. Codée 19.30 uur ds. G.J. Codée OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk) 19.30 uur 40-dagenvesper met ZWO-groep en tevens biddag SIONSKERK 19.30 uur dhr. J. Knol STINSKERK 19.30 uur mw. L. Brugmans