Woensdag 1 januari 2020

01-01-2020 | 00:00
Meer informatie
Doelcollecte: Energiekosten Kerkgebouwen   ADVENTSKERK 10.30 uur   ds. I.P. Epema (gezamenlijk morgengebed met Oosterkerk) JERUZALEMKERK 10.30 uur   ds. G.J. Codée OOSTERKERK 10.30 uur   (gezamenlijk morgengebed in Adventskerk)