Woensdag 06 april

06-04-2022 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en weer in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: zelf vaststellen ADVENTSKERK Gezamenlijk met Oosterkerk OOSTERKERK 19.30 uur mw. ds. N.A. Eygenraam 40-dagenvesper met ZWO-groep