Woensdag 02 maart – Aswoensdag

02-03-2022 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en weer in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: zelf vaststellen Locatie: Jozefkerk (samen met ADVENTSKERK) 19.00 uur ds. N.A. Eygenraam en diaken Jozefkerk dhr. F. van Dalen (Avondgebed)