maandag – dinsdag – woensdag – Stille Week

31-03-2021 | 00:00
Meer informatie
diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen) Doelcollecte: Geen centrale collecte MAANDAG 29 MAART 2021 - Stille week ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk) OOSTERKERK 19.30 uur ds. I.P. Epema (Vesper) (gezamenlijk met Adventskerk) STINSKERK 19.30 uur Vesper LUTHERSE KERK 19.30 uur gemeenteleden (Vesper)     DINSDAG 30 MAART - Stille week ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk) OOSTERKERK 19.30 uur ds. N.A. Eygenraam (Vesper) (gezamenlijk met Adventskerk) STINSKERK 19.30 uur Vesper LUTHERSE KERK 19.30 uur gemeenteleden (Vesper)     WOENSDAG 31 MAART 2021 - Stille week ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk) OOSTERKERK 19.30 uur ds. J.T. Tissink (Vesper) (gezamenlijk met Adventskerk) STINSKERK 19.30 uur Vesper LUTHERSE KERK 19.30 uur gemeenteleden (Vesper)