Gaandeweg

Gaandeweg

Gaandeweg is een blad van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Protestantse Gemeente ‘de Hoofdhof’ te Berkum en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle. Het blad komt vijf keer per jaar uit en wordt verspreid onder alle leden van de kerken. In december 2007 verscheen het eerste nummer.

Gaandeweg streeft ernaar:

  • de boodschap van de kerk uit te dragen in al zijn veelkleurigheid
  • betrokkenheid van de leden bij de kerk en haar activiteiten te creëren dan wel te vergroten
  • het gevoel van verbondenheid tussen de leden van verschillende wijkgemeenten te verstevigen
  • een beeld te geven van de rol van de kerk in de Zwolse samenleving
  • mensen te laten kennisnemen van elkaars overtuiging

Gaandeweg wil deze doelen bereiken door:

  • de veelkleurige boodschap van de kerk te laten doorklinken in de verhalen en ervaringen van mensen van vandaag voor mensen van vandaag;
  • te informeren over het beleid en de activiteiten van de PGZ;
  • aandacht te besteden aan activiteiten van wijkgemeenten, zodat andere wijkgemeenten op ideeën komen en van ervaringen kunnen leren;
  • ruimte te bieden aan de geloofsbeleving van individuele gemeenteleden;

Mensen komen zelf aan het woord in Gaandeweg. Het blad gaat over het verhaal van mensen, over geloof en inspiratie. Over wat hen beweegt. Daarnaast komen er prikkelende onderwerpen aan de orde, informatieve bijdragen en nieuws uit wijken. Ontmoeting en openheid is een motto voor het blad – alle wijken, de hele kerk, en ook de samenleving krijgen aandacht.

Planning Gaandeweg 2023

Gaandeweg 2023-2: Hemelvaart-Pinksternummer: (Pinksteren 28 en 29 mei): mei, juni
Kerkdiensten 23 april t/m 2 juli = 11 zondagen + Hemelvaartsdag (18 mei)
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 11 maart
Deadline wijken zaterdag 18 maart
Verschijningsdatum (= in de brievenbus) dinsdag 11 of woensdag 12 april

Gaandeweg 2023- 3: Zomernummer: juli, augustus
Kerkdiensten 9 juli t/m 10 september = 10 zondagen
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 3 juni
Deadline wijken zaterdag 10 juni
Verschijningsdatum (= in de brievenbus) dinsdag 4 of woensdag 5 juli

Gaandeweg 2023-4: Startzondag/Herfstnummer: september en oktober
Kerkdiensten 17 september t/m 12 november = 9 zondagen + Dankdag 1 november
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 12 augustus
Deadline wijken zaterdag 19 augustus
Verschijningsdatum (= in de brievenbus) dinsdag 12 of woensdag 13 september

Gaandeweg 2023-5: Kerstnummer (Advent en Kerst, Driekoningen, Kerkbalans): november, december, januari
Kerkdiensten 19 november t/m 28 januari ’24 = 11 zondagen (Kerstdiensten en Oud/Nieuw apart)
26 november = eeuwigheidszondag
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 14 oktober
Deadline wijken zaterdag 21 oktober
Verschijningsdatum (= in de brievenbus) dinsdag 14 of woensdag 15 november

Planning Gaandeweg 2023:
De planning voor Gaandeweg in 2023 vindt u hier.

Download het laatste nummer:https://pknzwolle.nl/wp-content/uploads/2023/02/Gaandeweg-1-375×500.jpgGaandeweg archief